Hayasum, xwûdayekî sumerî yê ku wilo zêde mazin nayê ser ziman a. Di deme babil û Akadîyan de jî navê wî heya. Lê wilo zêde, karê wî çi ya, zêde nayê zanîn.

Çavkanî

biguhêre