Hûn van gotinan ji ku derdixin? Valageh çi kurreder e?

di kurdi kwen da u di zimane palewida, spaş be manaye feza bu. spaş u space hewrişene

jedera min ferhenga palewiye.

Vegere rûpela "Valahî".