Gotûbêj:Navok

Mijarê tevlî bike
Li ser vê rûpelê ti gotûbêj tine ye.

dozinaway nawke gardilla

Vegere rûpela "Navok".