Çend peyvên bi vî navî hene:

  1. Gol (erdnîgarî)
  2. Gol (Dêrsim)
  3. Gol (Mehsert)
  4. Gol (futbol)