Gaz, maddeyên ku di nava molekulan de hêzekêşa wan en herî biçukin in. Molekulên gazan serbixwe tevdigerin. Hêzekêşa wan tene bi London hêzekêşe tê pîvandin. Di pestoyekî mezin u germayîyekî kêmde dikarin şîlêavbibin (an jî Ron). Molekulên gazan cîhe ku têdane her aliyê wî homojen belavdibin u tijîdikin. Rêjeyekî bêserûbin dikarin firehbibin.Di bin pestoyede bi rêjeyekî bilind meriv dikare bitepisîne.ji pestoya bilind ber bi pestoya kêm zu diherikin. Germayî u pesto bihevre rasterêjene. Kêmtîrbûniya wan heye.

Tevgera fîzîkî ên gazande çar taybetmendî hene. Vana; pesto (P), germayî (T) u qas (V) dikarin rewşa gazan bidin guhertinê. Bi gelemperî gaz bêreng u bêbîhnen. Bîhn, reng u jehrîbuna hinek gazan, taybetmendiyê wane serekene. Br2 rengê qehweyî ye sore, I2 rengekî mor e, NO2 u N2O3 rengê qehweyîye, F2 u C-12 zerekî keskewarîye, NH3 bîhntuje, ji xeyne oksîjen, azot u gazên asal bijehrîne.

  • 1 atm = 760 mm Hg
  • 1 atm= 760 torr
  • 1 atm = 101,325
  • 1 atm = 101,325 Pa
  • 1 atm = 1,01325 bar