Gîtar bi tilî an jî bi mizrabê tên lêxistin, esasî weke bi 8 jimaran, hêkanîyên alîyê mil, li ser bûyîna destikên perdeya dengdanê ve, sazbendek bitêl e. Gîtar tevahî bi 6 têlan e û bi cureyên cûdayîyên ji Daran tên çêkirin.

 1. Headstock
 2. Derçik
 3. Guhê Gîtar
 4. Perde
 5. Çovikê Qefesê
 6. Nîşana Perdê
 7. Destik
 8. Panî (Akûstîk) – Neckjoint (Elektro)
 9. Gewde
 10. Manyetîk
 11. Elektronîk
 12. Pir
 13. Pickguard
 14. Çenga Par
 15. Reflektor
 16. Bejna Mil
 17. Qula Dengdanê
 18. Têl
 19. Zîn
 20. Klavye