Gîngîra, bi navên Gingiri, Gurgiru, Egengir jî tê naskirin. Gîngîra, tê wate "mê"tîyê jî. Gîngîra, tê wate ya jin ya ku serî li Îştar dixe jî. Her bajerek, gîngîra wê heya.

Gîngînî, "Davkî" û "davkîna" jî ji Erûdû berga erûdî dikin.

Çavkanî

biguhêre