Fortran (kurteya Formula Translating System e) zimanekî programçêkirinê yê gelekî kevn e. 1957 ji bo zanayan hatiye çêkirin. FOR-TRAN tê maneya Formula Translator yanê, Wergera Formûlan. Hînjî di nav zanistan da gelekî meşhur e. Bi sed hezaran koden bi vî zimanî hatiye nivisandin û gelek kitêbxaneyên programçêkirinê yên zanistî yên baş hatiye pêkanîn. Mînakên van kitêbxaneyan:

 1. BLAS
 2. LAPACK
program yekom

 implicit none
 integer :: a, b, c ! a, b û c tamjimar. integer :: tamjimar; real :: Hejmarên rastîn

 read*, a, b
 c = a + b
 print*, 'yekom =', c

end

Encam:

 • 6 9 → yekom = 15
 • 12 15 → yekom = 27
 • FORTRAN II (1956)
 • FORTRAN III (1958)
 • FORTRAN IV (1962)
 • FORTRAN 66 (1966)
 • FORTRAN 77 (1977)
 • FORTRAN 90 (1990)
 • FORTRAN 95 (1995)
 • FORTRAN 2003 (2003)
 • FORTRAN 2008 (2008)