Fîlolojî

çiqilekî zanistê

Fîlolojî çiqilekî zanistê ye ku li ser zimanan e, çêbûna zimanan û dîroka zimanan lêkolîn dike. Ev peyva di Zimanê yewnanî de philos (hezkirin) û logos (peyv) ve hatiye afirandin.