Endam (cudakirin)

Çend gotar sebaretî endam hene: