Dewletên Xaçperestan

Paş Sefera xaçperestan ya yekem şunda Xaçperestan li Anatoliya û xakên pîroz 4 dewlet saz kirin. wan dewletan re Dewletên Xaçperestan tê gotin.

Dewletên Xaçperestan di 1100