Destavêtina li zarokên kurd

Destavêtina zarokên kurd, di mihe sibatê a 2012'an de ji Girtîgaha Bozantiyê ket Rojevê de. Li Kurdistanê di çerçova şerê ku tê meşandin de, zarokên kurd, carna deme ku panzer û an jî wesayîtên polisan dibînin Keviran diavêjina wan. Di ancama wê kevir avêtinê de, bi hezaran zaroyên kurd ji aliyê Dewleta Tirk ve hatina girtin û hatin şandin li Girtîgehan. di girtîgehan de, destavêtina wan ya cinsî ji aliyê hem rayadarên dewletê ve û hem jî ji aliyê hin girtiyên ku rayadarên girtîgehê wan zaroyan teslimî wan dike ve dibin. Bi vê yekê re, piştî ku bûyar hat rojavê û di ajansa kurd a DIHA de cih girt, piştre derket li holê ku li sadan zaroyan ev kirên qirêt ji aliyê rayadarên dewletê ve hatina kirin. Piştî ku bûyar hat bihîst û ket Çapamenîyê de, êdî rayadarên dewlet û hukumete tirk revakirinên ku bûyarê ji rêzê bidine nîşandin ketina rojevê de. Piştre ku di raya giştî a kurd, bertek zêde bûn, êdî ji bo ku berteken kêm bikin û bêbandûr bikin, gotin "emê zaroyan ji girtigeha Bozaniyê buhurênina li Girtîgeha Sîncanê." Lê piştre derket li holê ku li gelek girtêgahên din jî heman buyar bûna. Piştre derket li holê ku li "Girtîgaha bayrampaşa" jî heman kirin hatina kirin.

Ev kirin ku hatibûbûn kirin, ji bo ku hem çavtirsandinê bidina kirin di nav raya giştî ya kurd de. Û hem jî, weke hêrîşeka ku li keseyetiya civata kurd bû. Bi teybetî û bi plan ev kirin hatibûbûna kirin. Piştre zimanê ku di çapemeniyê de hatibûbûna bikarhanîn, ji wê hat fahm kirin ku kirinaka bi plan a.

Sîyesetmederan çi got Biguhêre

"Ne ji ber îdîayan, lê ji ber şert û mercên fîzkî wê were girtin(Girtîhega Bizanti)", Berdevkê hukumet û alikarê serokwezir Bilant Arinc.[1]

Çavkanî Biguhêre