Gunde Delibabe gıredayi bajare Erzîrom e u navçeya Xursin e. Gund 100 km jı Erzîrom e u 17 km jı navenda navçeya Xursin dürtıre. Dı sedsala 20emin dı nava gund Fileh dıjiyan. Pışti şere yekemin a cihane Fileh çune Ermenistan e. Jı sala 1920 vırdatır navenda bajaroka Erez e. Anıha kesen lı gund dijin bı asle xwe jı Bazîd e hatıne u jı eşira Kurdikî ne.Gund bı Eyib Axa ve te nasin. Axa ki zaf qenc bu. Alikariya hemü feqiran dıkır. Gede wi Nurettin Aydın dı navbera salen 1994-2004 serok e Şaredariya Xursin bu. Gede Nurettin Aydın ango neviye Eyib Axa e bı nave AbdulKadir Aydın jı destpeka sala 2014 jı vırde serok e Şaredariya Xursin e.