Dekşûrî, her çikasî wekî navê eşîrekê bête binavkirin jî bixwe rêzekke qedîmme wek rêza Hevêrkan ev herdu eşîr bandoreke gelekî mezin li ser jîyana mirovên herêmê dikin.