Dar al-Îslam

Dar al-Îslam (Zimanê kurdî da, Mala îslami) êw glî iş Qur'an da tê.