Dîmpemekug, Xwûdayekî dema sumerîyan a. Ew, weke xwûdayekî raşîyê tê ser ziman. Wî, aliyê raşîyê nimînêr dikir. Lê yên ku berg jê re bikiran, wî, alîkarî jî dide wan û ew mazin dikir.

Çavkanî

biguhêre