Civaknas mirovê ku ew bi aqilê civakê re tîne ser ziman a. Mirovê civaknas, mirovê ku civakê bi dîroka wê re lêkolîn dike. Pêşketin û pêşveçûnên nava civakê bi hemû rewş, bûyar û bûyînên ku dibin re dike ku fahm bike û bîne ser ziman. Her civak, xwediyê dîrok, jîyan û pêşketina bi xwe re ye. Kar û xabeta civaknas, ew e ku civakê û civaknasiyê bi hemû aliyên wê re hilde li dest û fahm bike. Dîroka civakê a civaknasîya wê fahm bike û binivîsîne.

Çavkanî

biguhêre