Budaxkî, Baviké heré mezin ê Xelîla ye. Li serê gund behtir dimênin. Li Kerboran û derê din gelek Budaxkî dijîn.