Bilûr aletekî muzikê yê pifkirinê ye. Bilûr di muzîka kurdî de cihekî giring digire.

Sê bilûr