Berguhk, amureke ji bo deng guhdarîkirinê tê bikaranîn.

Bi gelemperî armancên bikaranînê ev in ku mirov; bi xwe tenê dengekî guhdarî bikin, kesên derdorê aciz nekin û ew tiştê ku guhdarî dike bila rind bibihîzin.

Berguhkek

Cureyên Berguhkan biguhêre

  • Berguhkên seriyan
  • Berguhkên hundirê guhan