Bergirî ji zîndedij

Bergirî ji zîndedij, (Antibiotic Resistance), Şiyana hûrzindî bo protînek çêbike ku zîndedijek lawaz dike yan tomarkirinê zîndedij nav xanikê da nahêle.