Beluke herêmeke Başûrê Kurdistanê ye.

Beluke dikevite kuderê? biguhêre

Weke Wîlayet anko Herêmeke çend Navçeya Anku çend Gunda bi Xo ve digrît çunkî Cihê Eşîreta Rêkanîa hinde berfireh U Asê bu ne di karîn digel Hemu Gndan bi Civin bi tenê Di gel Nunerên Beluka (Mezinê Belukê) Civîn çêdikrin.

Gund biguhêre

Gundên Beluka Bersîkî 1- Bawan 2- Werexel 3- Hiryaş 4-Sûryan 5- Kula 6- Bêkro

Gundên Beluka Merza 1- Sincê 2- Şamkê 3- Rezge 4- Deelkê 5- Miryava 6- Holî 7- Şabekema 8- Kinîşka 9- Sip

Gundên Beluka Mişarê 1- Kirîadêrê 2- Hinêş 3- Mêz 4- Biyarê

Gundên Beluka Pişta Çiyayî 1- Pêperxa 2- Şaca 3- Kûkerê 4- Duhîk 5- Sarkê 6- Hacîsiva 7- Baxela 8- Bêzelê 9- Bêbakrê 10- Bêsepê 11- Rêncbraxe 12- Çemcu 13- Sîte

Gundên Beluka Rîbarî 1- Hîl 2- Hore 3- Zêwka 4- Ertiş 5- Hos 6- Rêşme 7- Banisra 8- Awkê 9- Balesîna 10- Mazî Jêrî 11-Mazî Jurî

Gundên Beluka Xalka 1 Mamîsa 2- Benistan 3- Xalka 4- Mirwanis 5- Dêrkê 6- Dûhîk 7- Rizê 8- Xîmbîva

Gundên Beluka Şaba 1- Bêde 2- Hîş 3- pîravdela 4- Pîrhesina 5-Feqya 6- Gevzone 7- Mam iysa

Çavkanî biguhêre