Barîton, dengê mêran ê di navbera tenor û basê de ye.