Bîst (20) hejmarekî xwezayî ye. Bi hejmarên romî bîst XX tê nivîsandin.