Birdu, xwûdayekî dunya binardê ya. Navê wî bi Nergal re jî tê hildan. Lê tefsîrên di derbarê wî de, hemû, zêde nayêna xwandin. Pirr zirer dîtîna.

Çavkanî

biguhêre