an jî jina bî, ji jina ku zewiciya û piştî ku zewiciya, piştre bi demekê re ku ji mêrê xwe dimire re tê gotin. Jina bî û an jî mêrê bî û hwd, ji wan re tê gotin.