Alaya Alanistanê

Awa ala ji Bakurê û Başûrê Alanistanê tê bikarandin. Şiklê xwe jî tirîkolorê ser spî nav sor û binî zerê. Ser wê alê tê gotin ke, ew jî dema alanên kevn da jî dahat bakarandin.

Spî

sinc û rûspîtî

Sor

cengiya curetî

Zer

refah û halxweşî