Şahrî-kurdî navê devokeke lorî ye ku li Şarî-kurd tê axavtinê ye.