Şafiî

Mezhebek îslamê

Şafiî, yek ji her çar mezhebên mezin ên Îslamê ye.

Belavbûna cihê şînê tarî li ser mezheba Şafiî ne

Ji aliyê Îmam Şafîî ve hatiye avakirin. Bêhtirê kurdan li gora vê mezhebê diçin. Wextê ku dewleta osmaniyan hate avakirin, mezheba mezin ya Şafiî bû lê wan ji xwe re ya Henefî neqand û belav kir.