Ancestral taxa
Sercîhan: Eukaryota  [Taksonomî; biguhêre]

Ne bawerî, çima tu li virî!? Dest bi Taksonomi ya bi Wîkîpediya bike.

Famîle: Life [Taksonomî; biguhêre]
Çîn: domain (dîmena wekî Sercîhan)
Girêdan: Eukaryote|Eukaryota(girêdana bona Eukaryote)
Nemabûn: na
Hertim nîşandan: na
Çavkaniyên Taksonomîk:
Çavkaniyên Famîleya Taksonomîk: