Ev şablon di {{Rêveber/Berendam}} wek bi girêdana Şirovekirinê dibe û xizmetê dike, ji encama Rêveber/Berendam an Vehilbijartin kurte bihevrekirin. Ev piştî arşîvkirina Berendamê ji Şiroveyê tê girtin û xûlqkirina Avahiyên ber dike. Bikaranîna Şablonê:

{{Rêveber/Berendam/Encam|Vehilbijartin?=erê/na|serkeftin?=erê/na|ji aliyê kê hate arşîvkirin?=|Bingotin}}

Wek mînak:

{{Rêveber/Berendam/Encam|Vehilbijartin?=na|serkeftin?=na|ji aliyê kê hate arşîvkirin?=Sayit25|Bingotin=Di encamê de hebû ku ji aliyê jêbirina dengên derbasdar were sererastkirin.}}.

Ev dibe:

Ev Berendam bidawî bû û ji aliyê Sayit25 hate arşîvkirin.
Encam: Berendam ne serkeftî bû.