Public domain Ev wêne (an jî tiştekî din ê medyayê) di bin lîsansa bikaranîna giştî de ye ku mafê kopîkirinê xelas bûye.

Ev ji dewletên DYA, Kanada, YE û dewletên din yê vê lîsansê bikartînin: Ew kesên, ev çêkirine, berî 70 salî mirî ne.