Çavkanî: Maseya zimanî ya Şêwira ziman û perwerdeya kurdî, 27 Nîsan 2011. http://www.shewirazimanekurdi.com