Nimûneyên li jêr bi nîşandana dehan mîqdarên mezin yên asûman:
     Mînak 1: xx{{in5|10}}yy{{in5|10}}zz produces: xx          yy          zz
     Mînak 2: xx{{in5|10}}yy{{in5|15}}zz produces: xx          yy               zz
     Mînak 3: aa{{in5|20}}bb{{in5|20}}cc produces: aa                    bb                    cc
     Mînak 4: "32.0{{in5|7}}" produces: "32.0       "