Şablon:Dengdarên kurdî

Dengdarên zimanê kurdî
Dengdarên... lêvî diranlêvî diranî esmandevî paşesmandevî qirikî yên xidîkê
(ûvûlar)
qirikî yên hefikê
(farîngal)
qirikî yên hûkirinê
(larîngal)
Girtiyên difinî m [m] n [n] -ng [ŋ], wekî reng, bang
Girtiyên hişk û nerm p [p]
b [b]
t [t]
d [d]
k [k]
g [ɡ]
q [q] -/'/h [ʔ], wekî saet, sa'et, sahet
Nîvgirtiyên bixişîn ên hişk û nerm ç [t͡ʃ]
c [d͡ʒ]
Fîzekên hişk û nerm f [f]
v [v]
s [s]
z [z]
ş [ʃ]
j [ʒ]
x [x]
[ɣ]
[ħ]
- [ʕ]
h [h]
Herikiyên rexkî l [l]
l/ll [ɫ], l'ya qelew, lama qellew
Herikiyên lerzokî yên nerm r [ɾ]
Herikiyên lerzokî yên hişk r/rr [r], r'ya xurt yan tûj
Nîvdengdêr w [ʋ] y [j]

ÇavkanîBiguherîne

  • Mackenzie, D.N. (1981). Kurdish dialect studies, I. School of Oriental and African Studies, London.
  • Tan, Samî (2005). Rêziman û rastnivîsa zaravayê kurmancî. Înstîtuta kurdî ya Stenbolê.
  • Zal, Azad (2009). Zimanê kurdî. Înstîtuta kurdî ya Amedê.