Şêx Momina Mirada pîrekeke ewliya ye, ku ji gundê Xelîla bû. Li ser navê wê ziyaretek heye.

Gora Şêx Momina Mirada

Li gora gotinê ev helbesta li jêr ji aliyê Şêx Momina Miradan ve hatiye gotin:

Şêxik hatin ji Baxdayê
Bûk çêkirin ji şimayê
Hatin tecrubetiya Şêx Mominayê
Hê jî êminiya wa lê nayê

— Şêx Momina Mirada