İbrahim Binici siyasemedarekî kurd e.

İbrahim Binici endamê DTP'ê ye û niha parlamenterê Rihayê yê DTP'ê ye.