Ülke rojnameyek kurda bû ku li Tirkiyê bi zimanê tirkî dihate weşandin.