Ûrmiye (cudakirin)

Çend cihên bi vî navî hene:

Gol