Îzotopên elementekî, rengên elementekî ne ku li gora hejmara atomê wekhev in lê li gora giranî cuda ne. Yanî, hejmara protonan wekhev e, lê hejmara newtronan cuda ye.

Gotina îzotop ji zimanê yewnanî tê. Wateya Izo "wekhev" e, topos "cîh" e. Yanî, îzotopên di cetwela elementan de di ayni cîhê wekî elemena bingehî de ne.

Ji îzotopên radîyoaktîf re radyoîzotop tê gotin.