Îbn Kesîr

Zanyarê îslamê

Îbn Kesîr (jdb. 1301 Bûsra,- m. 1373 Şam) hedîsvan, tefsîrnas û dîroknasê misilman ê Suriyê, yê bi eslê xwe ereb bû. Bi berhema xwe a El-Bidaye we'n Nihaye tê naskirin.

 • 1-El Bidaye wen Nihaye fi't tarîx
 • 2-El baîsul hesîs şerh îxtîsar ulumîl hedîs
 • 3-Et-tekmîl fî marîfetî-sîkar wed-dua wel mecahîl
 • 4-El hedyu wes-sunem fi. Ehadisi-mesanîd wes-sunen
 • 5-Ehadisu't tewhîd wer redd ala şîrk
 • 6-El îctîhad fî telebî-i fedaîlil Cihad:
 • 7-Tebakatu'ş Şafiiye
 • 8-Edillet'ut tenbîh fi fiqhî Şafiye
 • 9-Menakib-u İmam eş Şafiî
 • 10-El ehkam ala ebwabît tenbîh
 • 11-Musnedu'ş Şeyhayn
 • 12-Muhtasar İbnu'l Hacibin
 • 13-Şerhû'l-Buxarî (Ev berhem temamkirî nine.)
 • 14-Fedailû'l Qur'an
 • 15-Tefsir'ûl Qurana Azim

Çavkanî

biguhêre