Çiyayê Spî (bi tirkî: akdag) û du çiya spi hene li hereme semsûre de. Yek li van bakure Semsûre yandin jî rojhilate qezaye celikane û nave heremi yandin jî çaye çopîne.