Çiyayê Belê li hawirdora heremê Semsûrê de navê Çiyayê Nemrûd ye.