Çavdêrîxane

cihê ku ji bo çavdêrîkirina bûyerên esmanî û bejayî tê bikaranîn

Çavdêrîxane, resedxane, obzervatiwar an jî dîdevanxane, cihê ku esmannas ji bo agahiyên li esman çavdêrî dikin. Ji bo guhertinên di esman de û herekatên stêrkan û çavdêrîkirinê tên avakirin.

Çavdêrîxane

Çavkanî

biguhêre