Çend wateyên Çar hêne.

  1. Çar, împaratorên Rûsan, Serban û Bulgaran.
  2. Çar (hejmar), hejmar