Çûk Firindeyên biçûk in. Bi giştî nikulên çûkan rasteyî dibin.