Zimanên Goidelic

Zimanên Goidelî an gallî şaxeke zimanên keltî ye.

Ew zimananmalbat ji wan zimanan pê tê: