Ço li gunda ji daran çêdibe, Herwaha ji bo şivan û gavanan lazim dike.