Zîndedij an jî antîbiyotîk ev pola alozên siruştî û çêkirî ye ku werarê hûrzindî nehêle ya hûrzindî dikûje.