Xaxam, malim, hêris an jî rabî di cihûtiyê de navê mamosteyên Tewratê ne, weke meleyên misilmanan û keşeyên filahan. Ew jî, weke meleyên misilmanan, kûmekî ku tenê qahfê serê wî bigirê dide serê xwe. Heta nahaka bi cilên reş û riha wan ya dirêj, dihêne berçav.

Malimek li gorî tabloyeke Isidor Kaufmann

Wateya bêjeya xaxam jî tê gotin tê wateya "mirovê zane". Peyva rabî jî bi zimanê îbranî tê wateya "mîrê/efendiyê min". Xaxam, di nav xwe de, ji xwerê bi berjor ve diçin. Li jor jî ku jê re "serekxaxam" heye, hemû li gotina wî dihênin.

Çavkanî biguhêre